Konflikthåndtering

Når konflikten først er brudt ud på en arbejdsplads vil næsten ethvert tiltag fra den anden part blive set på med stor mistro. Enhver som forsøger at mægle bliver omgående tildelt rollen som en part i sagen. Snakken går og selv hvis arbejdet ikke nedlægges, er arbejdseffektiviteten tæt ved nul.

Hvis man intet foretager sig går det måske over. Måske ikke. Man taler om hinanden frem for med hinanden.
Under alle omstændigheder sænkes produktiviteten idet virksomheden har tabt sit fokus. Det kan derfor være en mere økonomisk løsning, at tilkalde en ekstern mægler, som er hævet over partiskhed og trænet til opgaven.

Damsgaard Consulting har medvirket til en succcesfuld løsning af flere sådanne konflikter.

Damsgaard Consulting · Østerled 5, Store Ladager · DK-4623 Lille Skensved · Telefon +45 2683 0961