Teamudvikling

En gruppe er et antal mennesker der
- er i samspil med hinanden
- er psykologisk bevidste om hinanden og
- opfatter sig selv som en gruppe

Et team er en enhed af individer, som er gensidigt afhængige af hinanden i deres arbejdsproces, hvor de arbejder med forskellige aspekter af den samme opgave og har samme mål, nemlig løsningen af opgaven så effektivt som muligt.

Teamet har desuden gennemlevet en udviklingsperiode som gruppe, hvor gruppen er modnet - blevet voksen og først da opnået status som team.

Rejsen fra gruppe til team er ikke automatisk og ikke ubesværet. Damsgaard Consulting kan hjælpe processen på vej. Ved brug af MBTI og Teamkompasset, afdækkes gruppens profil, så hvert enkelt får et klart indtryk af egne styrker og udviklingsområder i forhold til teamet. De klassiske team-problemer belyses, lige som der udarbejdes konkrete handleplaner for teamets fremtid. Personlighedstests kan inddrages i det omfang det er nødvendigt.

Damsgaard Consulting · Østerled 5, Store Ladager · DK-4623 Lille Skensved · Telefon +45 2683 0961